Мисия и ценности

Нашата мисия


Когато взимаме решения, се водим от стремежа си да удовлетворяваме клиентите. Работим професионално и с ясно поставени цели, за да можем постоянно да увеличаваме ползите за нашите клиенти.

За да подсигурим дългосрочното съществуване на дружеството, от особено значение е да реализираме печалби. Това ни прави надежден бизнес партньор на нашите клиенти и гарантира постоянен напредък.

Успехът, с всичките му лица, обогатява и мотивира: всеки отделен човек, целия екип и всички хора около нас. 
 
Нашите ценности

Почтеност
Уважението и честността помежду ни и в сътрудничеството с клиентите и бизнес партньорите са основен приоритет за нас. Почитаме природата и се отнасяме отговорно към всички ресурси. За нас е важен балансът между работата и личния живот.

Ентусиазъм
Живеем с ентусиазъм и го предаваме на околните. С позитивна нагласа и удоволствие от работата смело се справяме с постоянно изменящите се изисквания.

Лична отговорност

Въз основа на взаимното доверие насърчаваме и търсим лична инициативност, решителност и чувство за отговорност.

Откритост
Ние сме прями в общуването и осведомяваме по ясен, прозрачен начин. Ценим и почитаме различните мнения и отдаваме голямо значение на взаимния обмен.

Развитие

Възползваме се от разнообразните възможности, предлагани от работната ни среда, и непрекъснато се усъвършенстваме чрез личностно развитие. Ето така осигуряваме прогрес и новаторство.