HOBAS Проучване & Развитие

HOBAS TechCenter във Витерсдорф (Австрия) е считан за един от най-модерните в света центрове за научни изследвания и развитие на тръбопроводни системи от стъклопласт. В него нашите експерти постоянно наблюдават и контролират за продължителни периоди различните продукти на HOBAS, работят върху усъвършенстването им и разработват нови линии продукти. Основната ни цел е да удовлетворим възможно най-много изискванията на клиентите.

След производството на първата тръба в края на 50-те години на 20 век експертите от HOBAS работят непрекъснато върху усъвършенстването на продуктите, суровините и технологиите на монтаж. С откриването на технологичния център на HOBAS през април 2010 г. бе създадена базата за иновативна изследователска дейност.  Върху площ от 1 400 кв. м и при наличието на повече от 30 различни метода на тестване ние осигуряваме за нашите клиенти най-добрите решения, подложени предварително на многобройни тестове.

Технологичният център на HOBAS е сертифициран от TÜV SÜD по стандартите ISO 9001, както и 14001, и е оборудван с най-модерните съоръжения за провеждане на тестове, при които има възможност да бъдат подлагани на проверка огромни компоненти с диаметър до 4 м. Вътрешно налягане, коравина и якост на пръстена, устойчивост на корозия при напрежение и опън, устойчивост на абразия, изследвания на суровините, регресионни анализи и анализи на процеса  - провежданите тестове са толкова впечатляващи, както и продължителността на експлоатационен живот на продуктите на HOBAS: независими сертификационни институти потвърдиха в съответствие с вида приложение експлоатационен живот на нашите продукти от над 50 години.

Освен това HOBAS TechCenter е официално акредитирана и независима GRP изпитвателна лаборатория, сертифицирана по ISO 17025:2007.

Възможни видове процедури на изпитване

  • Краткосрочни и дългосрочни тестове на вътрешно налягане
  • Краткосрочен и дългосрочен тест за якост при опън на пръстена
  • Краткосрочни и дългосрочни тестове за химическо въздействие при деформация
  • Тест за устойчивост на абразия (Darmstadt rocker test)
  • Краткосрочни и дългосрочни тестове за деформация на пръстена
  • Краткосрочни и дългосрочни тестове за коравина на пръстена
  • Анализи на регресия
  • Анализи на процеса
  • и др.