HOBAS Колена

Колената HOBAS се състоят от ламинирани тръбни сегменти и често се използват при реализиране на криви по трасето.

Физични свойства
Номинален диаметър [DN] 200 - 3600 mm

За технически подробности, възможни конфигурации и информация за инсталация, моля, свържете се с Вашия HOBAS Търговски представител.