HOBAS Тръбопроводни системи за безопасно транспортиране на газове

Тръбите HOBAS могат да бъдат произведени в съответствие с предизвикателните химически условия в хартиената и пластмасова индустрия, където се използва и трябва да се транспортира въглероден диоксид по време на производствения процес. Тръбите HOBAS имат предимство пред други, защото са лесни за боравене и инсталация и могат да се комбинират с други материали.

По време на процеса на производство на хартия се освобождава слаб газ, състоящ се от въздух, водна пара, летливи органични съединения, SO2 и SO3. Тези газове се подлагат на термична обработка - това е още едно приложение, за което тръбопроводите HOBAS за индустрията са идеално решение. Тръбопроводите HOBAS издържат на ниското рН и високата температура на газа и благодарение на специалната смола са устойчиви на UV лъчи - важна тяхна характеристика, тъй като повечето тръбопроводи минават извън сградите на фабриката.

Предлаган асортимент
Номинален диаметър [DN] 150 - 3600 mm
Номинално налягане [PN] 1 - 32 bar
Температурен диапазон до 80° C (по-високи температури по заявка)
Тръбопроводни системи Тръби, Муфи, Фитинги