HOBAS Тръбопроводни системи за обезсоляване на морска вода

Прясната вода - независимо дали питейна или промишлена - е рядък и ценен ресурс. Твърде често хората в сухите крайбрежни райони трябва да разчитат на третиране на морската вода, за да покриват ежедневните си нужди от вода. В обезсолителните съоръжения солите се отстраняват с помощта на различни процеси. Понякога се произвеждат и полезни продукти като например готварска сол (натриев хлорид). 

Тръбите HOBAS са високо приложими за вливащи и отвеждащи водопроводи при обезсоляването на морската вода. Устойчивите на корозия продукти могат да бъдат адаптирани според различните изисквания – голям диаметър и ниско налягане при външните тръбопроводи или малък диаметър и високо налягане при вътрешните тръбопроводи - и да транспортират безопасно солена вода и солен разтвор в продължение на много десетилетия.