HOBAS Тръбопроводни системи за енергетиката

Тръбопроводи за охлаждаща вода

Необходимостта от енергия расте постоянно в почти всяка страна по света и съответно се строят повече електроцентрали. Много от тях са електроцентрали с комбиниран паро-газов цикъл, които редуцират значително консумацията на първични енергоносители благодарение на високата си ефективност.  Както при всички топлоелектрически централи, така и при комбинираните системата за охлаждане на вода е от решаваща роля за процеса на образуване на пара. След като парата премине през турбината, тя кондензира с помощта на охлаждащата вода и може да бъде върната отново към процеса.

Индустриалните продукти HOBAS имат отлични термични характеристики и издържат на неблагоприятните климатични условия. Чрез комбиниране на извънредно твърдите тръби, предназначени за подземен монтаж, и разрязването на място на фитинги за надземните части на тръбопровода, HOBAS предлага завършени системни решения за електроцентрали, при които нито едно от желанията на клиента не остава неизпълнено. Също така е напълно възможно безизкопно полагане на тръбопроводите, което предпазва околната среда, както и приложение на тръбите HOBAS като водоотводи на морска вода.

Предлаган асортимент
Номинален диаметър [DN] 150 - 3600 mm
Номинално налягане [PN] 1 - 32 bar
Температурен диапазон до 80° C (по-високи температури по заявка)
Тръбопроводни системи - Тръби, Муфи, Фитинги