HOBAS Класификация на тръбите

Тръбите HOBAS могат да бъдат класифицирани по:

  • Коравина
  • Налягане
  • Устойчивост

Класификация според коравината

Коравината на тръбата показва устойчивостта й на изкривяване. Колкото по-голяма е дебелината на стената, толкова по-висок е класът на коравината и оттам способността да издържа на външни огъващи натоварвания или ниско вътрешно налягане.

Тръбите HOBAS със стандартни класове коравина се считат за гъвкави, тъй като еластичността на тръбите има значително влияние върху разпределението на натоварването и налягането в почвата, в резултат на което почвата играе главна роля в цялата система на товароносимост. От механична гледна точка се е наложило GRP тръбите да бъдат класифицирани според коравината – за разлика от дебелината на стената.

Класове коравина
SN 2500 Тези тръби са подходящи при безизкопно полагане, но се използват главно при рилайнинг.
SN 5000 Тръби с тази коравина се избират при средно натоварване, например, когато се монтират в разнородна почва на дълбочина от 3 метра и реалното натоварване отговаря на товар от 60 тона.
SN 10000 Такива тръби се проектират за високо натоварване, например при монтаж в разнородна почва на дълбочина от 4 метра или реално натоварване, отговарящо на товар от 60 тона с малка почвена покривка.
SN >10000 За специални случаи тръбите могат да бъдат произведени с коравина до 500, 000 N/m², например за свлачища или тръби за кладенци.
Моля, за повече информация се свържете с търговския представител на HOBAS за Вашия район.

SN... Номинална коравина в N/m²

Класификация според клас налягане

Номиналната стойност на налягането (PN) показва максималното работно налягане на тръбата, при което тя да бъде експлоатирана, в bar. Всеки клас налягане може да бъде комбиниран с клас коравина. Средното налягане на тръбите HOBAS трябва да бъде най-малко четири пъти номиналното налягане за кратко време. Това гарантира адекватни резерви в продължение на целия експлоатационен живот на тръбите. Системите HOBAS се предлагат в класове на налягане от PN 1 до PN 32.

Класове на устойчивост

Съществува пряка корелация между химическа устойчивост на тръбата и степента на използваната смола. Стандартният клас (VA) е с устойчивост на битови отпадъчни води и корозия на сероводород (H2S). Тръби за по-високи изисквания могат да бъдат произведени по заявка с други класове смола (винил естер).