• HOBAS
  Тръби за
  безизкопно полагане
  до DN 3600

                  > 50 години опит 

  >> Още

 • HOBAS
  Специални профили
  NC Line®

  Рехабилитация

  Тръби с некръгло сечение

  Индивидуални форми

    >> Още

 • GRP Тръби
  Приложения

   

  Канализация
  Питейна вода

  Напояване
  ВЕЦ

  Индустрия

   

  >> Още приложения

 • Камера
  HOBAS CSO

   

  Комбинирана преливна камера за канализационни тръбопроводи 

   

  >> Още

 • HOBAS
  Околна среда

  Политика за опазване на околната среда
  Жизнен цикъл на продукта
  ISO 14001 Сертификати

   

  >> Още